Velkommen til Ålesund

For at både dere og andre gjester skal kunne ha et flott opphold, har vi laget noen kjøreregler i samarbeid med Ålesund brannvesen KF, det lokale EL-tilsynet og Norsk Bobilforening.
Vis hensyn og følg våre retningslinjer.

Gode råd på bobilferie

 • Avstanden mellom campingvogn/bobil skal være minimum tre meter.
 • Oppbevar fyrstikker og lightere utilgjengelig for barn.
 • Montér røykvarsler og CO-varsler i bobilen.
 • Kast brannfarlig avfall som tomme tennvæskebeholdere, brukt grillkull og engangsgriller på anvist plass.
 • Sørg for at gassdrevne apparater, gasslanger og gassflaskens munnstykke kontrolleres regelmessig.
 • Sjekk at elektriske apparater er i god stand og brukes på riktig måte.
 • Elektriske apparater beregnet for innebruk må ikke brukes utendørs.
 • Sjekk det elektriske anlegget.
 • Husk nødnumrene – brann 110, helse 113 og politi 112.

Tilkobling av bobiler til strømnettet

 • Det skal brukes godkjent gummikabel av type H07RN-F, 3x2,5mm² eller tilsvarende, som er godkjent for utendørs bruk. De tynne røde plastkablene skal ikke brukes utendørs.
 • Støpsel og stikkontakt skal ha kapslingsgrad minst IP44 og være av type industrikontakt (blå og rund).
 • Max lengde på kabelen fra tilkoblingspunkt til boenheten skal være 25m.
 • Dersom kabelen er på rull må den rulles helt ut før tilkopling av strøm.
 • Forgreninger fra tilkoblingspunktet til flere boenheter er ikke tillatt.
 • Ved eventuelt bruk av overganger så skal de ha samme kvalitet og dimensjon som hovedkabelen.
 • Om kabelen krysser kjørebane skal den beskyttes med egnet beskyttelsesplate.
 • Før tilkopling husk å sjekke kabel og plugger for eventuell skade.

Slik oppfører vi oss på bobilparkeringer

 • Følg ordensreglene på plassen og forlat plassen minst like ryddig som når du kom.
 • Kran for spillvann på bobilen skal være stengt og man tømmer kun på anvist plass.
 • Søppel kastes på anvist plass, respekter evt. kildesortering.
 • Ta hensyn til naboer og respekter eventuelle stilletider. Er det ikke begrensninger på bruk av åpen ild, engangsgriller, o.l. må det benyttes med stor forsiktighet og heller ikke lage brennmerker på underlag.
 • Respekter evt. merking av vannkraner/slanger for drikkevann og ikke drikkevann.
 • Ikke benytt umerket slange til å spyle spillvannstank eller septikktank.
 • Er det ikke begrensinger på bruk av 230V aggregat eller tomgangskjøring for ladning av 12V batteri, må dette gjøres til minst mulig sjenanse for naboer.

 

Gode råd fra Ålesund brannvesen KF 

     


 Det anbefales at det installeres røykvarsler og
CO-måler i bobilen. Røykvarsleren monteres på
høyeste punkt i taket, CO-varsleren monteres på
laveste punkt (se monteringsveiledning). Bytt
batterier før sesongen starter, og test varslerne
hver måned.
Alle bobiler skal dessuten ha brannslokkeapparat på minimum 2 kg.

 

 Hvert år dør mange i drukningsulykker. Vær
varsom i og ved vann og sjø. Ålesund brannvesen
har redningsdykkere i beredskap hele året. Ring
110 ved ulykke.

 

 

 Grill og åpen ild må kun brukes i god avstand fra bobil og brennbart materiale. Hold alltid oppsyn
med grillen mens den er varm.

  Nyttige tips om propan:

 • Flasker oppbevares stående, luftig og sikres mot velt. Det er maks lov til å ha med 2x11 kg propanflasker i en bobil.
 • Husk å sjekke slanger og koblinger regelmessig. I tillegg anbefales det å utføre egenkontroll på utstyret før det tas i bruk.
 • Slanger anbefales skiftet med et intervall på mellom 2-3 år avhengig av bruk og omgivelser.
 • Maks lengde på propanslange til. f.eks. gassgrill er 1,5 m.                                        
 • Trykkregulator skiftes etter maksimum 5 år.

 

Brosjyre fra Ålesund brannvesen KF om brannsikkerhet ved camping